Produkter för tunga brukare

Effective Date: Wed 09, 2020 Last updated: Wed 30, 2020

Invacare har ett av de bredaste utbuden av produkter för tunga brukare

Forskning visar att antalet överviktiga personer stiger i antal. Ökningen av övervikt och fetma ökar risken för både fysiska och psykiska hälsoproblem och ses inte bara i Sverige utan över hela världen.

Logo Bariatriska produkter

Invacare har egna produkter, som är större och mer stabila, och väl anpassade till denna grupp av användare. Vi har hög kompetens för att underlätta val av produkt och dess inställningar.
Vårt mål är att varje användare ska få ett hjälpmedel som ökar dennes självständighet och bidrar till att förverkliga vår vision "Making Life's Experiences Possible™"