Karriär

Du som söker jobb hos Invacare i den nordiska regionen gör det via vårt webbasserade rekryteringsverktyg. Här kan du söka våra lediga tjänser eller om vi inte har någan tjänst som passar dig kan du göra en spontanansökan.

Invacare är en arbetsplats där vi alla ska skall behandlas lika och vi tror på mångfald. Vi uppmuntrar därför alla med relavanta kvalifikationer oavsett identitet, såsom nationalitet, etnicitet, religion, ålder, fysiska eller mentala variationer, kön, sexuell läggning, könsidentitet och uttryck, graviditet och civilstånd, social och ekonomisk situation eller annat identitetsförhållande, att söka våra lediga tjänser.

Mer information om oss hittar du på https://www.working4invacare.com/