Invacare är aktiv medlem i Swedish MedTech

Publiceringsdatum Wed 09, 2020 Senast uppdaterad Thu 10, 2020

Member of Swedish MedTech

Gruppens huvudsakliga syfte är att öka medvetenheten över hur stor betydelse rätt hjälpmedel har för individens möjligheter att klara sig i samhället och få bästa möjliga livskvalitet. Det är varje individs rättighet att få den bästa möjliga hjälpen och det är viktigt att föra fram detta budskap så att inte fokus endast hamnar på pris utan på kvalitet och utbud.

Hjälpmedelsgruppen arbetar aktivt för att förklara de hälsoekonomiska aspekterna av hjälpmedel. Detta görs bland annat genom en rad konferenser och utställningar. Att få vården och omsorgen att öka investeringsviljan avseende produkter för funktionsnedsatta och rehabilitering är även det en stor målsättning. Med ett väl uppbyggt nätverk bland myndigheter, intresseorganisationer och andra viktiga aktörer inom hjälpmedelssektorn är möjligheterna stora att vara med och påverka utvecklingen.