Rutin för reklamation

Illustration help_support_alert_quality

Rutin för reklamation

Om du behöver göra en reklamation kontakta vår kundservice. 
Vid första kontakten med kundservice får ni ett referensnummer som samtliga eventuella returer ska märkas med. Referensnumret kommer därefter att vara den enda uppgift som behöver uppges vid kontakt med Invacare angående den aktuella reklamationen. Invacare gör en intern bedömning av ärendet och återkopplar sedan till er så snart den är genomförd. Tillsammans tar vi sedan ett beslut om hur ärendet skall avslutas.

Invacare AB Kundservice
Öppettider: måndag - fredag kl. 08.00 - 16.30, sommartid 08.00 - 16.00
Telefon: 08-761 70 90
Fax: 08-761 81 08
E-post: sweden@invacare.com

Vid reklamation vill vi helst att ni redan vid första kontakten uppger:

  • Ert kundnummer
  • Ert ordernummer
  • Felbeskrivning inkl bilder
  • Serienummer
  • Önskad åtgärd