Kontakt & Support

Kontaktpersoner

Kontakta oss

Via länken kan du hitta alla medarbetare hos Invacare i Sverige
Välj att sortera så hittar du enkelt bland vår personal.

Återförsäljare

Direkt till våra återförsäljare


Invacare säljer endast till privatpersoner via återförsäljare. Vill du ställa frågor om en vara eller en funktion hos en specifik produkt inför...

Teknisk Service

Det är inte alltid tillräckligt att ha marknadens bästa produkter. Brukaren och vårdaren har också krav på att få snabb och effektiv teknisk service. För att upprätthålla detta...

Rutin för reklamation

Om du behöver göra en reklamation kontakta vår kundservice. 

Vid första kontakten med kundservice får ni ett referensnummer som samtliga eventuella returer ska märkas med...

Rutin vid händelse och tillbud

Rapportera händelse och tillbud med medicintekniska hjälpmedel.

Allvarliga negativa händelser och tillbud med medicintekniska produkter ska så snart som möjligt anmälas till både...

Hitta din närmaste Hjälpmedelscentral

Utgångna produkter

Läs mer här

Här kan du söka och filtrera för att hitta utgångna produkter. Här finns alltid all produktdokumentation kvar i minst 10 år.