Help & Support

Återförsäljare

Invacare säljer endast till privatpersoner via återförsäljare vill du ställa frågor om en vara eller en funktion hos en specifik produkt inför din kontakt med en återförsäljare då...

Rutin vid händelse och tillbud

Rapportera händelse och tillbud med medicintekniska hjälpmedel.

Allvarliga negativa händelser och tillbud med medicintekniska produkter ska så snart som möjligt anmälas till både...

Teknisk Service

Det är inte alltid tillräckligt att ha marknadens bästa produkter. Brukaren och vårdaren har också krav på att få snabb och effektiv teknisk service. För att upprätthålla detta...

Kontaktpersoner

Via länken kan du hitta alla medarbetare hos Invacare i Sverige
Välj att sortera så hittar du enkelt bland vår personal.

https://www.invacare.se/sv/help-support/contacts

Våra microsites

För att lära mer om detaljerna kring våra olika produktgrupper finns ett fleral sidor som vi kallar Microsites. Dessa sidor fokuserar specikt på vissa produkter eller...

Hitta din närmaste Hjälpmedelscentral

Rutin för reklamation

Om du behöver göra en reklamation kontakta vår kundservice. 

Vid första kontakten med kundservice får ni ett referensnummer som samtliga eventuella returer ska märkas med...