Kontakt & Support

Kontaktpersoner

Via länken kan du hitta alla medarbetare hos Invacare i Sverige
Välj att sortera så hittar du enkelt bland vår personal.

Kontakta oss

Återförsäljare

Invacare säljer endast till privatpersoner via återförsäljare. Vill du ställa frågor om en vara eller en funktion hos en specifik produkt inför din kontakt med en återförsäljare då...

Utgångna produkter

Här kan du söka och filtrera för att hitta utgångna produkter. Här finns alltid all produktdokumentation kvar i minst 10 år.

Läs mer här

Rutin vid händelse och tillbud

Rapportera händelse och tillbud med medicintekniska hjälpmedel.

Allvarliga negativa händelser och tillbud med medicintekniska produkter ska så snart som möjligt anmälas till både...

Teknisk Service

Det är inte alltid tillräckligt att ha marknadens bästa produkter. Brukaren och vårdaren har också krav på att få snabb och effektiv teknisk service. För att upprätthålla detta...

Våra microsites

För att lära mer om detaljerna kring våra olika produktgrupper finns ett fleral sidor som vi kallar Microsites. Dessa sidor fokuserar specikt på vissa produkter eller...

Hitta din närmaste Hjälpmedelscentral