Sängtillbehör

Sängtillbehör

Sängtillbehör för olika behov

För den som är sängliggande en stor del av dygnet kan våra sängtillbehör göra stor skillnad. Vi erbjuder många olika lösningar för olika behov. Allt från att underlätta för brukaren till att förbättra arbetsmiljön för vårdpersonal genom exempelvis hjälpmedel som används vid vändning/förflyttning i sängen.

Invacare Soft Tilt 2.0 positionering hjälpmedel vändhjälpmedel trycksår tryckavlastning programerbart vändsystem

Soft Tilt 2.0

Invacare Soft Tilt är ett nytt innovativt system som designats för att automatiskt ändra brukarens läge i sängen samtidigt som det underlättar för personalen i samband med...

Invacare NordBed Optimo

Invacare sängtillbehör

Vill du ha en säng som är anpassad till dina behov?

Invacare har ett brett utbud av sängar för att tillgodose många olika behov hos såväl brukare som vårdare. För att möta...

Närmaste säljkontor

Närmaste säljkontor

Search for your nearest Invacare Retailer by completting the fields below.

Dealer map

Kontakta oss

Vi vill gärna hjälpa dig! Om du vill komma i kontakt med Invacare, vänligen fyll i formuläret nedan. Observera att de personuppgifter du lämnar inte kommer att användas eller lagras om du inte vill hålla kontakten! Du kan anmäla dig genom att markera kryssrutan för att få nyheter och information från Invacare. Du kan när som helst avregistrera dig. Du kan också läsa mer om Invacares sekretesspolicy. Du kan göra detta genom att klicka här

Invacare tar dataskydd på allvar. Vänligen läs vår integritetspolicy för information om hur vi hanterar dina data och vilka rättigheter du har.

Ett stort urval av sängtillbehör

För att bidra till komforten för personer som är sängliggande en längre tid erbjuder vi ett stort urval av moderna och funktionella sängbord. Dessa ger brukarna möjlighet att ha sina tillhörigheter nära sig. De fungerar även som stabila ytor för den som vill läsa, skriva eller inta en måltid. Sängborden har ett urval olika funktioner och möjligheter, förutom höjd- och vinkelställbara skivor även lådor och skåp för förvaring. De passar därför bra både i hemsjukvård och på vårdboenden. I Invacare’s sängtillbehörsutbud finns även separata elryggstöd. Dessa monteras enkelt på privata sängar och finns flera i olika bredder. De elektriska sängryggstöden kan ställas in i olika vinklar och ger ökad komfort och underlättar exempelvis andning. För att möjliggöra säker och bekväm förflyttning i och ur säng erbjuder vi även olika lyftbågar och stöd- och vändhandtag till våra vårdsängar. Dessa hjälpmedel bidrar till att brukaren blir mer självständig och möjliggör en bättre arbetsmiljö för personalen. Vi erbjuder även en innovativ lösning för automatisk tryckavlastning. Med hjälp av detta vändhjälpmedel kan sängliggande brukare få tryckavlastning genom automatisk lägesändring och risken för tryckskador minskas. I manuellt läge fungerar det som ett hjälpmedel för vårdpersonalen i samband med vändning, förflyttning och omvårdnad.