Teknisk Service

Illustration help_support_alert_quality

Teknisk Service

Det är inte alltid tillräckligt att ha marknadens bästa produkter. Brukaren och vårdaren har också krav på att få snabb och effektiv teknisk service. För att upprätthålla detta finns Invacares erfarna tekniker och produktspecialister placerade i hela landet. Utbildning av dessa tekniker och produktspecialister sker kontinuerligt så att de alltid är uppdaterade i den senaste utvecklingen och i de nyaste teknikerna.

Teknisk Service Invacare Sverige

Vi anpassar efter våra kunders önskemål

Invacares kundservice, tekniker och produktspecialister finns tillgängliga för rådgivning och utprovning av nya produkter. Vi ombesörjer t ex att en rullstol anpassas efter en brukares önskemål och behov. Detta kan ske ute hos brukaren eller på våra egna servicecenter. 

Kundservice, ring 08-761 7090

För att kontakta vår kundservice, tekniker eller produktspecialister, ring vårt huvudkontor i Spånga alternativt våra lokala servicekontor. Vår service har hög kompetens inom flera områden och i många fall kan vi hjälpa till att lösa problemen direkt via telefonen.

Felanmälan, digital blankett

Använd den digitala formuläret nedan för att göra din felanmälan,om du har ytterligare frågor är du välkommen att kontakta sinvacare@invacare.com

Felanmälan

 

Invacare Servicecenter

STOCKHOLM / SPÅNGA
Invacare AB
Fagerstagatan 9, 163 53 SPÅNGA
Tel: 08-761 70 90
Fax: 08-761 81 08
Mail: sinvacare@invacare.com

BILLEBERGA
Invacare AB
Fabriksvägen 21C, 268 73 BILLEBERGA
Tel: 08-761 70 90

OSKARSHAMN
Invacare AB
Kolmilevägen 8, 572 25 OSKARSHAMN
Tel: 0491-101 40
Fax: 0491-101 80
Mail: oinvacare@invacare.com

GÖTEBORG / MÖLNDAL
Invacare AB
Postadress:
Box 68, 431 21 MÖLNDAL
Leverans-/besöksadress:
Argongatan 8, 431 53 MÖLNDAL
Tel: 070-832 07 75

SERVICECHEF

Per Sandahl
070-553 36 36
psandahl@invacare.com

 

Serviceavtal

Vi kan erbjuda serviceavtal på personlyftar, sängar och eldrivna rullstolar - och om önskemål även på manuella rullstolar.

Personlyftar

Precis som för sängar så kan vi erbjuda service- och besiktningsavtal på taklyftar och mobila personlyftar. När det gäller personlyftar rekommenderar vi att besiktning sker varje år. Då många kunder anlitar oss för besiktning och förebyggande service har vi fått stor erfarenhet, något som krävs för att möta kunders och myndigheters krav. Detta gäller inte bara våra egna utan även andra leverantörers produkter.

Vi följer Hjälpmedelsinstitutets checklista och testprotokoll för besiktning av personlyftar. Där ingår allt från okulärbesiktning av svetsfogar och förslitningsskador till kontroll av elutrustning och provbelastning.Vi förser varje lyft med en etikett som talar om när lyften är besiktigad och av vem. Etiketten gör det enkelt att kontrollera när det är dags för nästa besiktning.

Sängar

Uppstår fel på er utrustning så är våra servicetekniker snabbt på plats för att rätta till det. När fel uppstår innebär det problem för vårdpersonal och brukare. I vår strävan efter att se till kundens bästa vill vi försöka undvika detta och därför kan vi erbjuda en förebyggande service och besiktning till en låg kostnad. Det innebär att ni tecknar ett serviceavtal med oss där vi åtar oss att utföra förebyggande kontroll, besiktning och avhjälpande service. Våra tekniker besöker er då en gång per år. Vilket fabrikat era produkter har spelar ingen roll. Vår personal klarar av att serva utrustning av alla märken. I samband med besiktning får ni ett provningsprotokoll och efter åtgärd av eventuella fel, märks produkten med en etikett om genomförd service/besiktning.

Eldrivna rullstolar

Eldrivna rullstolar är för många med fysisk funktionsnedsättning det viktigaste hjälpmedlet. Därför är det av största vikt att de fungerar. Med all elektronik som finns på en rullstol idag så händer det dock att fel uppstår. Då är det viktigt att kunna få snabb och säker service. Vår serviceavdelning kan erbjuda ett totalserviceavtal för de eldrivna rullstolar som Invacare marknadsför. Avtalet omfattar total service vid normal användning såsom slitdetaljer och uppkomna tekniska fel. Vi har också möjlighet att erbjuda en lånestol under reparationstiden. Grunden för vårt samarbete är ett serviceavtal där vår uppgift och er kostnad anges.

Om önskemål finns kan även serviceavtal på manuella rullstolar erbjudas. Kontakta oss för förslag.