Soft Tilt - ett innovativt tillbehör till SB755

Invacare Soft Tilt är ett omvårdnadshjälpmedel som designats för att automatiskt ändra brukarens läge i sängen samtidigt som den manuella funktionen underlättar för personalen i samband med förflyttningar i det dagliga vårdarbetet.

SoftTilt

Soft Tilt används av brukare som har stora svårigheter att ändra kroppsställning i sängen och/eller förflytta sig till/från sängen, behöver tryckavlastning och/eller behöver hjälp med personlig omvårdnad i sängen.

För tryckavlastning används vanligtvis det automatiska programmet som är förinställt för att ändra brukarens läge från sida till sida en gång i halvtimmen. Det finns även ytterligare två automatiska program som går att ställa in baserat på individuella behov med lägesändring upp till 30 grader och i intervall om 0, 3, 10-180 min.

Soft Tilt förbättrar komforten för både brukare och vårdare

Soft Tilt kan även hanteras manuellt av en person, vilket underlättar i omvårdnadsarbetet. Den lätthanterade manöverdosan tillåter vårdaren att höja vingarna upp till 60 grader. När Soft Tilt används med sängbottens övriga funktioner hjälper den även vårdaren att med minsta ansträngning på ett säkert sätt förflytta brukaren från liggande i säng till sittande på sängkant och stående.

Tack vara de tysta och smidiga rörelserna hos Soft Tilt möjliggörs en lugnare och mer ostörd sömn samtidigt som vårdarens arbetsmiljö förbättras och risken för arbetsskador i samband med förflyttning minskas.

Läs mer om Soft Tilt

Titta på videon om Soft Tilt

Kliniska studier

Fem olika fallstudier genomfördes i Danmark under 2016. De visar hur Soft Tilt har förbättrat arbetsmiljön för vårdpersonal samtidigt som brukarens komfort och livskvalitet ökat.

Läs mer här 

De senaste nyheterna