Nationella Hjälpmedelsdagen

Banner Hjälpmedelsdagen

Den 23 september firas för första gången den nationella Hjälpmedelsdagen. Under denna temadag erbjuds spännande och lärorika aktiviteter med fokus på hjälpmedel runt om i Örebro län.
Hjälpmedelsdagens huvudarrangör är Region Örebro län, men ett stort antal intresseorganisationer och föreningar medverkar. Temadagen kommer att innehålla allt från intressanta föreläsningar till möjligheten att prova på och fördjupa sig i olika typer av hjälpmedel. Dessutom kommer lokala politiker finnas på plats ute i länet för medborgardialog i Karlskoga, Lindesberg och Örebro och landshövding Maria Larsson kommer hålla tal i Skytteparken.
Ett urval av Hjälpmedelsdagens aktiviteter:

•    Möt våra politiker och delge dina erfarenheter om Region Örebro läns hjälpmedel
•    Föreläsning - Inga hjälpmedel, inga människor
•    Drop-in service för rullstolar och rollatorer
•    Armcykelvisning
•    Prova på hjälpmedel
•    Sittdans

För mer information om Hjälpmedelsdagens platser och aktiviter, besök: www.regionorebrolan.se/hjalpmedelsdagen