Halvdagsutbildning om att förebygga trycksår 12/5

Events

Halvdagsutbildning om att förebygga trycksår 12/5

Helt nytt utbildningskoncept! Kom till oss i Spånga eller delta via Teams där det passar dig bäst. Lyssna till två föreläsare och delta i produktvisning.
Hybridutbildning Invacare

Halvdagsutbildning om att förebygga trycksår 12/5

Börja morgonen med en härlig kopp kaffe vid datorn alternativt en frukost i Spånga/Stockholm och lär dig mer om hur du och ditt team skapar de bästa förutsättningarna för en patient att slippa uppkomsten av trycksår. Förstå hur ni tillsammans ser patienten i helhet och inte endast det uppkomna såret. Det handlar om att samverka och att nyttja både kompetens och befintliga verktyg i vardagen. Vi vänder oss till dig som arbetar som såransvarig och/eller rådgivare vid val av madrass. 

Anmälan sker via mail: vjansson@invacare.com

Sista anmälningsdag är 6/5

När? 12 maj, 8:00-11:30

Var? Hos Invacare i Spånga, Fagerstagatan 9. Alt. via Teams vilket som passar dig bäst (ange i din bokning)

(vägbeskrivning kommer i bekräftelsen, gott om p-platser för den som tar bil)

Se agendan här: 

AGENDA

Lyssna till följande programpunkter:

Re-positionering och användning av högkvalitativt skum är att föredra framför en madrass i standardskum för att förhindra trycksår.
Det ersätter inte god omvårdnad, men bidrar till att förebygga trycksår – en av våra absolut vanligaste vårdskador som slukar stora samhällsresurser och orsakar ett enormt mänskligt lidande.
Invacademy trycksårsutbildning vill ge ökad kunskap om hur dessa uppstår, vilka som är de inre och yttre riskfaktorerna. Hur man kan förebygga och understödja behandling av trycksår genom att välja rätt underlag och val av madrass. Det är ett känt faktum att äldre, magra, kroniskt sjuka, undernärda och uttorkade patienter har ökad risk att utveckla trycksår men en av de största riskfaktorerna är orörlighet.

Stina Dahlbeck, Leg. Sjukgymnast, utbildningschef & produktchef för madrasser, sittdynor och ryggsystem . Lång erfarenhet av klinskt arbete som sjukgymnast inom ASIH.

Behandla patienten med sår, inte enbart såret på patienten
Många patienter med svårläkta sår får inte den professionella behandlingen de behöver för att såren ska läka. Ofta saknas diagnos, kontinuerlig, strukturell bedömning och uppföljning.
Sårbehandling får oftast en alldeles för liten uppmärksamhet i sjukvårdsutbildningar, men intresset bland vårdpersonal att lära sig mer om ämnet är stort. Vid behandling av sår krävs det oftast ett multidisciplinärt team och man måste ha en holistisk syn det har man när man behandlar patienten med sår och inte enbart såret på patienten.

Yvonne Arnkil Neselius är Leg. sjuksköterska med över 30 års erfarenhet av sårbehandling och har bland annat studerat sårläkning vid Universitet i Cardiff – University of Wales.