Utbildningar & Workshops hos Invacare

Kunskap är en av våra produkter

Invacademy är Invacares utbildningsavdelning som erbjuder ett spännande och innehållsrikt utbud av utbildningar i hela Sverige. Utbildningarnas innehåll är varierande och vi hoppas att du kommer att hitta något som passar dig eller dina kollegor.

Kurserna innehåller både teori och praktik. Erfarenheten säger oss att inlärning sker bäst när man får använda sig av alla sina sinnen. Vi hoppas samtidigt att kurserna kan styrka dialogen mellan olika yrkeskategorier så att vi kan lära av varandra och bli ännu bättre!

Välkomna till Invacademy!

Här finns ett övergripande informationblad om alla våra utbildningar för dig som vill ta med till mötet eller sätta upp i lunchrummet.
Öppna pdf här
Stina Dahlbeck
Utbildningschef
Telefon: 08-5223 7045


Utbildningar

Sittande & Positionering

- Aktivt sittande för äldre och svaga - manuell rullstol
På den här utbildningen går vi igenom det naturliga åldrandet och valet av rullstol. Varför väljer vi det vi väljer.
Läs mer

- Säkert sittande för äldre brukare - manuell rullstol
På den här utbildningen får du lära dig om hur en god sittställning skapas, så att den äldres liv blir så funktionellt som möjligt.
Läs mer

Förflyttningsteknik & Säkerhet

- Arbete runt sängen
På den här utbildningen går vi igenom hur sängen fungerar som hjälpmedel och ergonomin för att underlätta arbetsmiljön och funktioner ur brukarens perspektiv.
Läs mer

- Att arbeta med personlyft
På den här utbildningen får du kunskap om säker förflyttning med personlyftar och val av sele.
Läs mer

Gånghjälpmedel

- Keep on Walking - en värld av gånghjälpmedel
Syftet med denna utbildning är att du som terapeut/rådgivare ska få fördjupade kunskaper om vikten av fallprevention och val av stöd.
Läs mer

Att förebygga trycksår

- Antidecubitus – att förebygga trycksår
På den här utbildningen får du ökad kunskap om hur trycksår uppstår, vilka riskfaktorer som finns och hur man kan förebygga uppkomsten.
Läs mer

- Vicair workshop
På den här utbildningen får du kunskaper om trycksårs uppkomst, riskfaktorer samt vikten av att förebygga skador vid långvarigt sittande genom en optimal positionering.
Läs mer

Övergripande produktinformation gällande Trycksårsprevetion
Läs mer

Teknikerutbildningar

- Sängar
- Personlyftar

Eldrivna rullstolar och drivaggregat

- Kliniska aspekter vid förskrivning av eldriven rullstol
Syftet med denna dag är att ge fördjupad kunskap för att förenkla förskrivandet av eldriven rullstol.
Läs mer

- Kliniska aspekter vid förskrivning av motoriserade drivhjul
Syftet med denna dag är att ge fördjupad kunskap för att förenkla förskrivandet av motoriserade drivhjul.
Läs mer

- Eldrivna rullstolar
En utbildning i flera steg, både teori och praktik.
Läs mer

Alber påskjutsmotorer

- Sortimentsgenomgång - Alber
Sortimentsgenomgång, montering, inställningsmöjligheter, både teori och praktik.
Läs mer

- Fördjupad kunskap gällande service och underhåll - Alber
Innehåller felsökning, service och underhåll. Utbildningen hålls av representant från Alber GmbH.
Läs mer

- Produktutbildning Scalamobil – Trappklättrare
Sortimentsgenomgång, körteknik, programmering, grundläggande felsökning och reparation.
Läs mer

Oxygen

- Oxygen Basic - Sortimentsgenomgång - teknisk genomgång
Grundutbildning av Invacares sortiment av syrgaskoncentratorer.
Läs mer

- Fördjupad kunskap om service och underhåll
Utbildningen bygger på ”hands on” där man går igenom specifikationen för stationära syrgaskoncentratorer.
Läs mer

Workshops

- Med fokus på hjälpmedel alla 24 timmar
Samla ihop dina kollegor. Vi kommer ut till din arbetsplats. Vi skräddarsyr vår workshop för er.
Läs mer

- Vicair workshop
På den här workshopen får du kunskaper om trycksårs uppkomst, riskfaktorer samt vikten av att förebygga skador vid långvarigt sittande genom en optimal positionering.
Läs mer

Tips & Trix

Produktspecifika utbildningar med tips & trix kan alla våra distriktsansvariga/produktspecialister hjälpa er med.
Vi vet att det är tidskrävande att hitta vilka inställningar som går att göra på våra olika produkter, vilka vinklar som kan ändras och vilka höjder som går att justera då utbudet är brett och många olika tillbehör finns.

Vi har en hel del tillbehör som ingår i det upphandlade utbudet men det är svårt att veta exakt hur det går att optimera utifrån en unik brukares situation.

Våra säljare finns alltid här för dig och din arbetsplats. Vill du att vi kommer ut till dig/er för att demonstrera övergripande eller specifika produkter så kan du alltid kontakta oss
Kontakta dem här