Invacademy

  • INVACADEMY

    Kurserna innehåller både teori och praktik. Erfarenheten säger oss att inlärning sker bäst när man får använda sig av alla sina sinnen. Vi hoppas samtidigt att kurserna kan styrka dialogen mellan olika yrkeskategorier så att vi kan lära av varandra...