Vicair workshop

Workshops

Vicair workshop

På den här workshopen får du kunskaper om trycksårs uppkomst, riskfaktorer samt vikten av att förebygga skador vid långvarigt sittande genom en optimal positionering.
Illustration training_vicairWS

Hur ska vi tänka vid val av sittdyna, tryckavlastning och positionering?
En kombination som många gånger kan vara enkel men likväl otroligt svår.

Ett optimalt sittsystem som ska motverka trycksår skapa stabilitet och stöd samtidigt som brukaren har förutsättningar för aktivitet. Trycksår uppkommer vid långvarig inaktivitet eller belastning och är ett stort och kostsamt problem som berör de allra flesta inom vården. Intresset för trycksår och en god positionering har ökat och framför allt har kunskapen om vikten av att arbeta i förebyggande syfte ökat.

Syftet med denna workshop är att du som terapeut/rådgivare ska få fördjupade kunskaper om trycksårs uppkomst och riskfaktorer samt vikten av att förebygga skador vid långvarigt sittande genom en optimal positionering.Teknologin bakom samtliga Vicairprodukter kan sammanfattas enligt tre principer:

  1. Inkapsling av luft med hjälp av många, flexibla SmartCells™ ger en optimal anpassning till kroppsformen genom rörelsefrihet av luftcellerna.
  2. Den flexibla formen av varje enskild SmartCells™ ger ytterligare anpassning för utskjutande kroppsdelar.
  3. Resultat blir en dynamisk anpassning till kroppens form med en hög nivå av stabilitet. Detta skapar även goda förutsättningar för tryckavlastning samt minskning av skjuvkrafter.

Efter avslutad utbildning hoppas vi att du ska känna dig säkrare vid val av sitt- och ryggdyna med hjälp av Vicairs sortiment.

Detaljer om utbildningen:
Kurslängd: Utbildningen är 1/2 dag
Datum: om schemalagt datum finns
Plats: se specifikt kursdatum
Avgifter: Avgiftsfri
Minantal deltagare: 12 st
Målgrupp: hjälpmedelskonsulenter och förskrivare

Saknas utbildningstillfälle eller vill ni ha en utbildning på er arbetsplats, vänligen maila utbildning@invacare.com