INVACADEMY

Invacademy

INVACADEMY

Kunskap är en av våra produkter
Invacademy är Invacares utbildningsavdelning som erbjuder ett spännande och innehållsrikt utbud av utbildningar i hela Sverige. Utbildningarnas innehåll är varierande och vi hoppas att du kommer att hitta något som passar dig eller dina kollegor.
Illustration training Invacademy

Kurserna innehåller både teori och praktik. Erfarenheten säger oss att inlärning sker bäst när man får använda sig av alla sina sinnen. Vi hoppas samtidigt att kurserna kan styrka dialogen mellan olika yrkeskategorier så att vi kan lära av varandra och bli ännu bättre!

Välkomna till Invacademy!

Här finns ett övergripande informationsblad om alla våra utbildningar för dig som vill ta med till mötet eller sätta upp i lunchrummet.

Stina Dahlbeck Utbildningschef

Stina Dahlbeck
Utbildningschef
Telefon: 08-5223 7045