Teknikerutbildning Personlyftar

Teknikerutbildningar

Teknikerutbildning Personlyftar

Utbildning på vårt huvudkontor/lokalkontor/er arbetsplats
Illustration training_lyfttekniker

Våra produktspecialister håller vid behov utbildning i både mobila och stationära personlyftars funktioner, reparation och besiktningspunkter.
Normal tidsåtgång för denna utbildning ½-1 arbetsdag.
Utbildningsintyg utfärdas efter genomgången utbildning

Detaljer om utbildningen:
Kurslängd: Utbildningen är max 1 dag
Datum: om schemalagt datum finns
Plats: se specifikt kursdatum
Avgifter: Avgiftsfri
Minantal deltagare: 12 st
Målgrupp: tekniker, hjälpmedelsansvariga, hjälpmedelskonsulenter och förskrivare

Saknas utbildningstillfälle eller om ni vill ha en utbildning på er arbetsplats, vänligen maila utbildning@invacare.com