Kliniska aspekter vid förskrivning av motoriserade drivhjul

Eldrivna rullstolar och drivaggregat

Kliniska aspekter vid förskrivning av motoriserade drivhjul

Syftet med denna dag är att ge fördjupad kunskap för att förenkla förskrivandet av motoriserade drivhjul.
training_kliniska-aspekter-drivhjul

Vi vet i dag att regelbunden träning kan förbättra hälsa, välbefinnande och funktionsförmåga hos personer medfunktionsnedsättning. Trots det förblir många inaktiva. 
Förslitningsskador och smärta är vanliga komplikationer hos brukare som kör sin manuella rullstol själv. Uppemot varannan brukare drabbas av axelproblematik.
Hur kan man undvika förslitningsskador i axlar och skuldra. Öka oberoende och bidra till självständighet. Vad styr oss in på valet av hjälpmedlet motoriserade drivhjul. Vilka rullstolar passar de till?
 
Grundutbildning, sortimentsgenomgång och kliniska aspekter
 
Syftet med denna dag är att ge fördjupad kunskap för att förenkla förskrivandet av motoriserade drivhjul.

Detaljer om utbildningen:
Kurslängd: Utbildningen är 3 timmar
Datum: om schemalagt datum finns
Plats: se specifikt kursdatum
Avgifter: Avgiftsfri
Deltagare: 6-12 st
Målgrupp: hjälpmedelskonsulenter och förskrivare?

Saknas utbildningstillfälle eller om ni vill ha en utbildning på er arbetsplats, vänligen maila utbildning@invacare.com