Eldrivna rullstolar

Eldrivna rullstolar och drivaggregat

Eldrivna rullstolar

En utbildning i flera steg, både teori och praktik
Illustration training_elrullstolar

Syftet är att ge ökad kunskap gällande sotimentet av elrullstolar från Invacare. Detta genom en stegvis indelning som anpassats enligt nedan.

Kursinnehåll:

Sortimentsgenomgång.
Vänder sig till den som har liten erfarenhet av eldrivna rullstolar från Invacare. Sortimentsgenomgång, tillbehörsprogram, inställningsmöjligheter.
Överblick av befintlig dokumentation: bruksanvisning, servicemanualer och sprängskisser. Utbildningen omfattas av teori såväl som praktik.
Utbildningen hålls i Invacares lokaler eller enlig överenskommelse under en ½ dag

LiNX Basic – Sortimentsgenomgång, programmering, enklare service och underhåll
Grundutbildning, sortimentsgenomgång av kontrollsystem LiNX, enklare programmering samt felsökning. Fokus på LiNX kontrollsystem samt genomgång av tidigare elektronik. Felsökning på produkter med “bra att ha”-tips vid servicereparationer.
Genomgången hålls i Invacares lokaler eller enlig överenskommelse under en ½ dag

Alternativa styrsystem och konfigurationer
Utbildningen vänder sig till erfarna tekniker och konsulenter som tidigare genomgått grundutbildningen och vill fördjupa sig inom området LiNX. Vi programmerar alternativa styrningar såsom hakstyrning, huvudstyrning etc. Vi går igenom MyLiNX service app samt tittar på alternativa konfigurationer i form av sittande och positionering. Utbildningen hålls av representant från Dynamic. Dynamic är ett helägt Invacare bolag som utvecklar och producerar kontrollsystem som används till alla Invacares elrullstolsmodeller.
Denna 1 ½ dags betalkurs hålls i Tyskland och är helt eller delvis på engelska.
Den kan vid behov slås samman med ”Fördjupad kunskap om service och underhåll” och spänner då över 2 ½ dagar.

Fördjupad kunskap om service och underhåll
Utbildningen bygger på ”hands on” där man går igenom felsökning, service och underhåll av våra elrullstolar. Tips och råd inom området. Agendan styrs mycket beroende på deltagarnas tidigare erfarenheter och kunskapsnivå. Utbildningen hålls av representant från Invacares europeiska utbildningsavdelning
Denna 1 ½ dags betalkurs hålls i Tyskland och är helt eller delvis på engelska.
Den kan vid behov slås samman med ” Alternativa styrsystem och konfigurationer” och spänner då över 2 ½ dagar.

Detaljer om utbildningen:
Kurslängd: Utbildningarna är 1/2 - 2 1/2 dagar
Datum: om schemalagt datum finns
Plats: se specifikt kursdatum
Avgifter: Beroende på vilken nivå av utbildningen, se ovan
Maxantal deltagare: 12 st
Målgrupp: Beroende på vilken nivå på utbildningen, se ovan

Saknas utbildningstillfälle eller om ni vill ha en utbildning på er arbetsplats, vänligen maila utbildning@invacare.com