Teknikerutbildning sängar

Utbildning på vår fabrik i SmålandTeknikerutbildning på sängar arrangeras återkommande på vår fabrik Invacare Rea i Diö strax norr om Älmhult.
Utbildningen som är 1,5 dagar innefattar allmän kunskap om de standarder som styr sängarnas, grindarnas och tillbehörens utformning, genomgång av besiktningspunkter enligt protokoll samt genomgång av servicepunkter, reparation och utbyte av detaljer.
Fabriksvisning är en genomgående punkt där produktion av sängar och stationära lyftar visas.

Öppna informationsbladet i pdf här

Detaljer om utbildningen:
Kurslängd: Utbildningen är 1,5 dagar
Datum: om schemalagt datum finns
Avgifter: Avgiftsfri. Måltider under utbildningen ingår. Resa och hotell bekostas av deltagaren.
Maxantal deltagare: 16 st
Målgrupp: tekniker, hjälpmedelsansvariga, hjälpmedelskonsulenter och förskrivare

Utbildningsintyg utfärdas efter genomgången utbildningUtbildning på vårt huvudkontor/lokalkontor/er arbetsplats

Våra produktspecialister håller vid behov utbildning i sängens funktioner, reparation och besiktningspunkter. Normal tidsåtgång för denna utbildning är en halv arbetsdag.

Detaljer om utbildningen:
Kurslängd: Utbildningen är 1/2 dag
Datum: om schemalagt datum finns
Plats: se specifikt kursdatum
Avgifter: Avgiftsfri
Minantal deltagare: 12 st
Målgrupp: tekniker, hjälpmedelsansvariga, hjälpmedelskonsulenter och förskrivare
 
Utbildningsintyg utfärdas efter genomgången utbildning

Saknas utbildningstillfälle eller om ni vill ha en utbildning på er arbetsplats, vänligen maila utbildning@invacare.com