Säkert sittande för äldre brukare

Sittställningar för äldre som använder komfortrullstolar måste vara bekväma. Att sitta säkert betyder att optimalt kunna delta fysiskt, mentalt och socialt i det dagliga livet.

Hur kan vi skapa en god sittställning, så att den äldres liv i sittande blir så funktionellt och aktivt som möjligt? Hitta balansen mellan aktivitet och vila samtidigt med optimal komfort.

Vi vet alla att vi åldras och hur påverkar den åldrande kroppen oss i det vardagliga livet. Självklart är det olika för olika individer men något tänkvärt är att inte bara stirra sig blind på siffran. Att sitta länge i samma sittställning ger uppkomst till obehag och kan i det långa loppet ge problem i framtiden, inte minst ge upphov till trycksår.
Se hela utbudet av komfortrullstolarViktigt att veta om trycksårs uppkomst och hur man bäst kan förebygga dessa. Bäckenet är sittandets fötter och har en liten kontaktyta med underlaget. Vad ska vi tänka på när det gäller optimal positionering i förhållande till kroppen olika delar? Hur vet vi att bäckenet är rätt positionerat och vad påverkar dess position?

Postural kontroll och muskler i samverkan med rullstolen. Att välja rätt dyna är inte alltid det lättaste. Det finns en mängd olika varianter med olika egenskaper. Vicair Academys sittdynor uppbyggda av fler hundra luftfyllda celler ger god tryckavlastning och har flera olika modeller för positionering vid olika behov. Vicair Academys sittdynor i kombination med Invacares komfortrullstolar Dahlia och Azalea är en allmänt vedertagen kombination för god tryckavlastning/positionering fylld av möjligheter.

Se hela Vicair dynsortiment

Detta är en grundutbildning med teori varvat med praktik som vänder sig till förskrivare som inte har arbetat så mycket med varken sittande/ positionering eller komfortrullstolar.

Utbildningen är en heldag och är avgiftsfri.

Information och anmälan: Kontakta Stina Dahlbeck 08-5223 7045, sdahlbec@invacare.com

Plats: Utbildningen hålls antingen i Invacademys lokaler i Spånga eller på din arbetsplats

Målgrupp: Förskrivare, konsulenter

Antal: Minimum 12 deltagare

Visa som utskriftsvänlig-PDF - klicka här