Säkert sittande för äldre brukare

Sittställningar för äldre som använder komfortrullstolar måste vara bekväma. Att sitta säkert betyder att optimalt kunna delta fysiskt, mentalt och socialt i det dagliga livet.

Hur kan vi skapa en god sittställning, så att den äldres liv i sittande blir så funktionellt och aktivt som möjligt? Hitta balansen mellan aktivitet och vila samtidigt med optimal komfort.

Vi vet alla att vi åldras och hur påverkar den åldrande kroppen oss i det vardagliga livet. Självklart är det olika för olika individer men något tänkvärt är att inte bara stirra sig blind på siffran. Viktigt att veta om trycksårs uppkomst och hur man bäst kan förebygga dessa.
Denna utbildning erbjuder fördjupade kunskaper om sittandet i komfortfullstol och hur man kan tänka för att få till optimal positionering.

Teori varvas med praktik.
Se hela utbudet av komfortrullstolar
Se hela Vicair dynsortiment

Detta är en grundutbildning med teori varvat med praktik som vänder sig till förskrivare som inte har arbetat så mycket med varken sittande/ positionering eller komfortrullstolar.

Öppna informationsbladet i pdf här

Detaljer om utbildningen:
Kurslängd: Utbildningen är 1 dag
Datum: om schemalagt datum finns
Plats: se specifikt kursdatum
Avgifter: Avgiftsfri
Minantal deltagare: 12 st
Målgrupp: hjälpmedelskonsulenter och förskrivare

Saknas utbildningstillfälle eller om ni vill ha en utbildning på er arbetsplats, vänligen maila utbildning@invacare.com