Sängar

Invacare vårdsängar har utvecklats med säkerhet som högsta prioritet. Alla våra sängar har testats, på ackrediterade testinstitut, i enlighet med gällande standarder. En hög funktionalitet garanterar att vårdbehov av olika slag kan hanteras enkelt, med fokus på användarkomfort och arbetsmiljö för vårdpersonal