Change your language:

NordBed Essential har en hemlik design och passar därför in i de flesta vårdboenden. Med avancerad komfort och enkla funktioner erbjuds brukaren smidiga förflyttningar i sängen. NordBed Essential är en trygg all-round säng för vårdboenden, och med en lägsta höjd på 28 cm, skapas förutsättning för att brukarna ska känna sig trygga och säkra under natten. Komfort och säkerhet. Den inbyggda ryggtillbakaföringen minskar skjuv markant när brukaren förflyttas till sittande position och bidrar även till tryckavlastning. Sängbottnens optimerade sektionsindelning är baserad på antropometriska mått, vilket gör att den passar de flesta vuxna. För längre brukare finns en integrererad förlängning på 10 cm med möjlighet till ytterligare 10 cm som tillval. Den låga höjden möjliggör säkra förflyttningar och gör att även kortare brukare når ner till golvet, för en säker förflyttning från sittande till stående.


Design

NordBed Essential kan kombineras med flera olika moderna sänggavlar i träfinish eller färg. Med sitt hemlika utseende, passar NordBed Essential in i de flesta vårdmiljöer och kan beroende på behov och personlig smak konfigureras med ett urval långsidor, sänggrindar och annat.

Perfekt arbetsmiljö för vårdpersonal

Centralbroms

Enkelt att ta bort gavlarna

Höjdjusterbar 28 - 82 cm

Ryggtillbakaföring
Ryggtillbakaföring

Minskar skjuv och ökar komfort i samband med höjning av ryggdelen