Platinum Mobile

Platinum Mobile är vår senaste, bärbara och eleganta syrgaskoncentrator.
Med den nya koncentratorn Platinum Mobile levererar vi det senaste inom
pulsflödestekniken för att täcka kliniska patientbehov med fyra individuella
pulsinställningslägen. Platinum Mobile har dessutom fått en elegant design och har
ett intuitivt gränssnitt, som förenar enkelhet och innovation i ett kompakt, lätt,
tyst och robust paket.

Broschyr (1)

Servicemanual (1)

Test & certifikat (2)