Till alla det berör - information från Invacare

Antalet Coronasmittade ökar dag för dag och vi på Invacare utvärderar kontinuerligt möjliga åtgärder för att förhindra spridning av infektion med minsta möjliga konsekvens för kunder, brukare, samarbetspartners och oss själva.

Vi tar ansvar för situationen:
  • Vi håller oss uppdaterade och ändrar våra riktlinjer och beteende enligt myndigheternas instruktioner.
  • Fokus ligger på att minska infektionspotentialen till kunder, brukare, samarbetspartners och oss själva och på så sätt delta i det övergripande uppdraget att undvika överbelastning av hälsosystemet.
  • Samtidigt är det en balansgång mellan att se till att samhället inte stannar för att ingen gör något och att samhället inte stannar för ingen tar risken för infektion på allvar.
 
Vi håller kontakten med Er:
  • Vid kund- eller servicebesök respekterar vi alltid införda försiktighetsåtgärder. Alla Invacare-anställda är väl medvetna om vilka försiktighetsåtgärder som krävs för att förhindra spridning av infektioner så mycket som möjligt.
  • Vår bedömning just nu är att vi kommer till Er när och om Ni vill men vi finns också tillgängliga via telefon, sms och mail.
  • Vår Kundservice är fullt tillgänglig.
  • Alla vårens utbildningar i Spånga är inställda och återupptas så snart möjlighet ges
 
Låt oss arbeta tillsammans för att ta hand om varandra.


 
Invacare AB
Thomas Mueller
VD

De senaste nyheterna