Stoppa alla trycksår!

Den 16 november 2017 är målsättningen samma i hela världen - Stoppa alla trycksår! Invacare stöder Stoppa trycksårsdagen för att bidra till att fokus på trycksår når ut till en större publik. Trycksår är ett vanligt hälsoproblem i hela världen och vi vill bidra till att minska problemet.

Stop pressure ulcer day

Trycksår runt om i världen

Trycksår är ett vanligt förekommande hälsoproblem i hela världen. Ett trycksår är en lokaliserad skada på huden och / eller underliggande vävnad, vanligen under en benutskott, och är ett resultat av tryck eller tryck i kombination med skjuvkrafter (skjuvning). Trycksår är kategoriserade efter EPUAPs kategoriseringsmodell från 2014 från mild färgförändring i huden till djupa sår som når ända ner till benen och eventuellt organen (Romanelli et al, 2006).

Trycksår är smärtsamma och kostsamma och är en vanligt förekommande komplikation för många individer som är i riskzonen. Prevalens och incidens är generellt högre i unika populationer som löper ökad risk, såsom de som får palliativ vård, de med ryggmärgsskador, nyfödda och spädbarn, och patienter i intensivvård. Trycksår är en stor börda inom vården och ger minskad livskvalitet för patienter och deras vårdgivare. Ett sätt bland många är att skaffa sig kunskap om hur man kan förebygga och behandla trycksår samt skapa policys för riskbedömning.

I samband med Stoppa Trycksårsdagen har EPUAP tagit fram denna informativa video:Invacare erbjuder både utbildning och produkter för att förebygga och behandla trycksår. Gå in på vår utbildningssida InvAcademy för att läsa mer om vilka utbildningar vi erbjuder inom ämnet.

Invacare erbjuder också ett brett utbud av produkter, bland annat sittdynor och madrasser som alla hjälper till att förebygga trycksår.

Invacare Heel Pro Evolution hälavlastare ger 100 % lindring av hälen enligt EPUAPS riktlinjer. Läs mer om vår hälavlastare

Just nu har vi även kampanj på Maxxcare Pro Evolution

 

De senaste nyheterna