Free Wheelchair Mission

Nyheter

Free Wheelchair Mission

Det finns fortfarande uppskattningsvis 80 miljoner människor världen över som väntar på en rullstol men inte kan få en på egen hand.
Ge någon gåvan av rörlighet idag.
Free Wheelchair Mission

I utvecklingsländer står människor med rörelsehinder inför många utmaningar som hindrar deras möjlighet att få tillgång till utbildning, sjukvård, sysselsättning och andra viktiga tjänster.
Rullstolar är ett avgörande sätt att övervinna dessa hinder, vilket ger människor med funktionsnedsättning möjlighet att röra sig självständigt, engagera sig i sina samhällen och delta i sociala och ekonomiska aktiviteter. Utan rullstol kan personer med rörelsehinder vara begränsade till sina hem eller vara beroende av andra för att klara vardagen, vilket leder till social isolering, förlust av autonomi och minskad livskvalitet. Dessutom kan rullstolar förbättra hälsoresultaten genom att minska risken för sekundära komplikationer som trycksår ​​och luftvägsinfektioner.

  • Rullstolar ger rörlighet, och rörlighet förändrar allt.
  • Rörlighet förändrar liv genom att erbjuda frihet och oberoende.
  • Rörlighet förnyar hopp och värdighet, lyfter människor från marken och in i ett nytt liv.
  • Våra rullstolar är enkla, kostnadseffektiva och mycket funktionella.
  • Rullstolar ger individer möjlighet att gå i skolan, försörja sig och delta i samhället.
  • Vårt mål är att tillhandahålla så många hållbara rullstolar till så många människor i utvecklingsländer som möjligt.
  • Free Wheelchair Mission är en humanitär organisation som designar och tillverkar kostnadseffektiva, hållbara rullstolar för personer som lever med funktionshinder i utvecklingsländer. Sedan 2001 har Free Wheelchair Mission distribuerat mer än 1,4 miljoner rullstolar i 95 länder runt om i världen, vilket ger förnyad värdighet, oberoende och hopp genom gåvan av rörlighet, allt utan kostnad för mottagaren.

Det finns fortfarande uppskattningsvis 80 miljoner människor världen över som väntar på en rullstol men inte kan få en på egen hand.
Ge någon gåvan av rörlighet idag.

Invacare stödjer denna frivilligorganisation - gör det du med!

Läs mer om Free Wheelchair Mission här