Säker förflyttning med Birdie-lyften

Med maximalt utrymme för brukaren ger både Invacare Birdie och Birdie Compact en komfortabel mobil lyft för förflyttningar från bl a sängar och rullstolar men även från golv. Lyften är konstruerad så att både montering och demontering sker enkelt helt utan verktyg.

Birdie-lyften

Lyftens stora utrymme för brukaren i lyftbygelns alla höjdlägen garanterar högsta komfort i förflyttningen. Invacare Birdie och Birdie Compact är lätt att manövrera i alla situationer och har ett ergonomiskt körhandtag som passar all
personal. Detta innebär bästa möjliga arbetssituation för personalen och högsta säkerhet för brukaren. Lyften kan anpassas till brukaren genom valfriheten av de många olika lyftbyglarna och det kompletta komfortabla lyftselsprogrammet. Dessutom finns även en personvåg som tillbehör.

För total säkerhet så har lyften ett automatiskt snabblåssystem i hopfällningen vilket helt förhindrar risk för olycka. Lyftarna är CE-certifierade enligt Medicintekniska Direktivet 93/42/EEC och provade av TUV enligt Europastandarden EN ISO10535.

Som ett led i Invacares program för säker patienthantering har också en utbildningsvideo om korrekt och säker användning av Invacare Birdie-lyften tagits fram.

Klicka här för att se videon.
 

De senaste nyheterna