Rollatorloppet i Göteborg - anmäl dig idag

Göteborgs Stad bjuder in stadens seniorer till ett lopp för rörelse, glädje och hälsa! Du som använder rullator, rullstol, stavar eller annat gånghjälpmedel är välkommen att vara med.

Rullatorloppet är en aktivitet i uppdraget Åldersvänliga Göteborg. Syftet är att synliggöra äldres behov i stadsmiljön nu när vi blir fler äldre som åldras i staden. Genom Rullatorloppet vill Göteborgs Stad på ett lustfyllt sätt främja rörelse och hälsa för äldre personer som använder gånghjälpmedel.

Läs mer om hela aktiviteten och anmäl dig här.

NOTERING: Bild och textinnehåll kommer från Göteborgs stad. 
Invacare är inte medarrangör men vill passa på att höja upp ett fint initiativ av Göteborgs stad. Kanske kan vi samarrangera på andra orter? kontakta Veronika Jansson, vjansson@invacare.com

De senaste nyheterna