Invacare workshop om demens

"Demens berör oss alla - mig, dig, din mamma/pappa, din bästa vän, din make/maka eller din kollega"

Demens workshop Invacare

Vi stärker vår kunskap om demens


"Demens berör oss alla - mig, dig, din mamma / pappa, din bästa vän, din make / maka eller din kollega" - Så startade Charlotte Rugh sin presentation, när mer än 30 personer från Invacares produktutveckling och försäljningsbolag i Europa, i oktober samlades i Danmark för att lära sig mer om demens. Lärare under dagen var Charlotte Rugh, Demenscenter Bakkegården - Suzette Duus Hansen, DesignCure - Pia Hinderson, Invacare och Rhona Moot, Invacare

Charlotte Rugh och Suzette Duus Hansen presenterade på ett föredömligt sätt hur Bakkegården möter de individuella behov, som de dementa har, dels genom föreläsningar och dels i en fantastisk rundvandring, där man med egna ögon fick se deras stora engagemang för människor som lider av demens. En riktig träverkstad, får, fotocollage och framför allt musik är bara några exempel på hur de skapar en trygg och lugn miljö för personer som lider av demens.

Hur kan vi som företag hjälpa till i sjukdomsförloppet?


Det är oftast inte förrän i slutet av demensutvecklingsprocessen som behovet av hjälpmedel blir stort, eftersom efterfrågan vanligtvis ökar i takt med att symtomen på demens utvecklas. Under dagen samlades mycket inspiration för hur den framtida utvecklingen av våra produkter kan anpassas till de olika behov som uppstår hos användare med demens.

Demens

Soft Tilt - En produkt anpassad efter brukare med behov av extra trygghet


Vi har precis lanserat ett nytt koncept som bland annat fokuserar på att skapa trygghet och säkerhet för brukaren.

SoftTilt passar dem som:

• har stora svårigheter att ändra kroppsställning i sängen och/eller förflytta sig till/från sängen
• behöver tryckavlastning
• behöver hjälp med personlig omvårdnad i sängen

Under det gångna året har Soft Tilt testats med mycket bra resultat hos oroliga och otrygga brukare. Brukare, som efter att ha fått Soft Tilt installerad, lättare kommit till ro och sedan sovit natten igenom. Detta gör dem betydligt piggare på morgonen och bättre rustade för en ny dag.

Se videon om Soft Tilt

De senaste nyheterna