Hands-on Workshop - Med fokus på hjälpmedel alla 24 timmar

Samla ihop dina kollegor. Vi kommer ut till er arbetsplats. Vi skräddarsyr vår Workshop för er.

Få en öpergripande teoretisk och praktisk kunskap om val och anpassning av hjälpmedel för brukare med varierande behov under dygnets alla timmar.

Träffa våra produktspecialister som representerar alla produktgrupper och låt dem ge er sina bästa tips och trix för ett optimalt nyttjande av hjälpmedlen.

Agenda:
8:00-8:30  – Frukost + mingel med Invacare och våra produkter
8:30-9:00 – Presentation av Invacare + syfte med dagen
9:00-9:30  – Workshop i Stationer 1-3
9:30-10:00  - Workshop i Stationer 1-3
10:00-10:30 - Workshop i Stationer 1-3
10:30-11:10  – Gemensam visning av el-området
11:15-12:00  – Summering av dagen + utvärdering

Öppna informationsbladet i pdf här

Detaljer om utbildningen:
Kurslängd: Utbildningen är 1/2 dag
Datum: om schemalagt datum finns
Plats: se specifikt kursdatum
Avgifter: Avgiftsfri
Minantal deltagare: 12 st
Målgrupp: All typ av vårdpersonal

Saknas utbildningstillfälle eller om ni vill ha en utbildning på er arbetsplats, vänligen maila utbildning@invacare.com