Ny e-tjänst hos Läkemedelsverket

Nyheter

Ny e-tjänst hos Läkemedelsverket

Pappershanteringen hos LMV är över, nu är det digitalt som gäller vid anmälan av negativa händelser och tillbud.
Nyhet LMV e-t-tjänst

Läkemedelsverket har tagit över ansvaret för hur hälso-sjukvård ska anmäla negativa händelser och tillbud med CE‍-‍märkta och specialanpassade medicintekniska produkter.

Från och med 15 juli 2021 ska negativa händelser och tillbud med CE-märkta och specialanpassade medicintekniska produkter inom hälso- och sjukvård anmälas till Läkemedelverket via deras e-tjänst. Det blankettbaserade systemet har upphört.

För att underrätta tillverkaren om en negativ händelse eller ett tillbud ges möjlighet att spara en PDF-kopia av en anmälan i e-tjänsten. PDF-kopian kan användas som underlag på samma sätt som den tidigare blanketten. Det är ingen skillnad från idag annat än att förfarandet för rapportering ändrats till en mer IT-säker lösning.

Hos tillverkaren fortsätter hanteringen av tillbudsanmälningar på samma sätt som innan och hos Invacare har ni möjlighet att göra en anmälan om en händelse eller ett tillbud via vår hemsida, Invarapportering