NY barnsäng – NordBed Kid uppfyller standardens alla krav

Nyheter
Thursday 26, November

NY barnsäng – NordBed Kid uppfyller standardens alla krav

Säkerhet har varit i fokus vid framtagandet av vår nya barnsäng, Invacare NordBed Kid.
Bild på NordBed Kids säng

Säkerhet har varit i fokus vid framtagandet av vår nya barnsäng, Invacare NordBed Kid. Sängen uppfyller den nya Europeiska standarden för barnsängar. Allt ifrån säkerhetslåset på de vikbara grindarna till boxen där manöverdosan hålls i säkert förvar utom räckhåll för barnet till stabila spjälor som klarar belastningstestet. NordBed Kid är höjdjusterbar från 30 – 80 cm för att möjliggöra att barnet själv kan förflytta sig i och ur säng samtidigt som den kan ställas in på en lämplig höjd för omvårdnad. Sängen finns tillgänglig i tre olika längder för barn mellan 3-12 år. Sängbottnen består av fyra delar som baserats på antropometriska mått som kan justeras individuellt för optimalt stöd och bästa komfort. Den elektriska manöverdosan är integrerat låsbar vilket ger möjlighet att stänga av vissa funktioner. Sängen kan även beställas med en manuellt reglerbar bendel som ställs in med hjälp av rastofix.

 

Läs hela produktbladet här

NordBed Kid.pdf (1.49 MB)

Läs bruksanvisningen här

 Läs servicemanualen här:

 Se alla instruktionsfilmer här Youtube