Kombinationsavtal - LMV informerar

Nyheter

Kombinationsavtal - LMV informerar

Det är vanligt att olika aktörer upprättar så kallade kombinationsavtal där man bland annat beskriver vilka produkter som får kombineras och hur de ska kombineras.
Läkemedelsverket kombinationsavtal

Översiktlig beskrivning av kombinationsavtal, läs mer här:

Läs mer här i pdf för utskrift 

Läs mer här på LMVs hemsida