Vikten av att re-positionera brukare som har eller riskerar att utveckla trycksår i liggande position

Events

Vikten av att re-positionera brukare som har eller riskerar att utveckla trycksår i liggande position

Med höga betyg från sin medverkan i workshop-programmet på Fokus Hjälpmedel i Umeå så är det nu dags för Anton Enlund, Leg Arbetsterapeut och produktspecialist på Invacare, att bjuda in till ett frukost-/lunchmöte via Teams för att lära er mer om: Vikten av att re-positionera brukare som har eller riskerar att utveckla trycksår i liggande position.
Utbildning i Re-positionering

Vikten av att re-positionera brukare som har eller riskerar att utveckla trycksår i liggande position

Enligt EPUAP* är det starkt rekommenderat att lägesändra personer med eller med risk för trycksår, såvida det inte är kontraindicerat. Lägesändringsfrekvens bestäms med hänsyn till personens aktivitetsnivå, mobilitet och förmåga att självständigt ändra läge.
I denna 1-timmesutbildning går vi igenom principer om hur man kan re-positionera brukaren samt förebygga trycksår med omvårdnadshjälpmedlet SoftTilt.

Vi avslutar med en öppen frågestund på upp till 15 min för den som vill ställa frågor.

Utbildningen sker via TEAMS

Upplägget hålls två gånger på samma dag;

8.30-9.30 + 15 min frågestund för den som vill  & 13.00-14.00 + 15 min frågestund för den som vill

Anmälan sker via mail till: vjansson@invacare.com (OBS ange datum & tid du vill delta)