Vikten av att re-positionera brukare som har eller riskerar att utveckla trycksår i liggande position

Events

Teams Live-event, Sverige

Vikten av att re-positionera brukare som har eller riskerar att utveckla trycksår i liggande position

Anton Enlund, Leg Arbetsterapeut och produktspecialist på Invacare, bjuder in till ett frukostmöte via Teams för att lära er mer om: Vikten av att re-positionera brukare som har eller riskerar att utveckla trycksår i liggande position.
Utbildning i Re-positionering

Vikten av att re-positionera brukare som har eller riskerar att utveckla trycksår i liggande position

Enligt EPUAP* är det starkt rekommenderat att lägesändra personer med eller med risk för trycksår, såvida det inte är kontraindicerat. Lägesändringsfrekvens bestäms med hänsyn till personens aktivitetsnivå, mobilitet och förmåga att självständigt ändra läge.
I denna 1-timmesutbildning går vi igenom principer om hur man kan re-positionera brukaren samt förebygga trycksår med omvårdnadshjälpmedlet SoftTilt.

Vi avslutar med en öppen frågestund på upp till 15 min för den som vill ställa frågor.

Utbildningen sker via TEAMS

8.30-9.30 + 15 min frågestund för den som vill 

Anmälan sker via mail till: vjansson@invacare.com (OBS ange datum du vill delta)

Ladda ner inbjudan, printa och lägg i lunchrummet för dina kollegor att anmäla sig. Scanna QR-koden och anmäl direkt!