Vikten av att re-positionera brukare som har eller riskerar att utveckla trycksår

Events

Vikten av att re-positionera brukare som har eller riskerar att utveckla trycksår

Att förhindra och förutse tryckskador kan vara livsavgörande. Invacare stöttar EPUAPs arbete bland annat genom tryckavlastande produkter och utbildningar. Nu har vi en helt ny digital utbildning kring detta i april.
Illustration Soft Tilt event

Vikten av att re-positionera brukare som har eller riskerar att utveckla trycksår

Enligt EPUAP* är det starkt rekommenderat att lägesändra alla personer med, eller risk för, trycksår såvida det inte är kontraindicerat.
Lägesändringsfrekvens bestäms med hänsyn till personens aktivitetsnivå, mobilitet och förmåga att självständigt ändra läge. 

I denna utbildning går vi igenom principer om hur man kan förebygga trycksår, tankar om val av madrass samt genomgång av hjälpmedlet SoftTilt.

Invacare Soft Tilt är ett omvårdnadshjälpmedel som designats för att automatiskt ändra brukarens läge i sängen samtidigt som den manuella funktionen underlättar för personalen i samband med förflyttningar i det dagliga vårdarbetet.

*European Pressure Ulcer Advisory Panel

Dag: Onsdag 21 april
Tid: 8.30- 9.30

För vem: Förskrivare, hjälpmedelskonsulenter, tekniker

Utbildare: Anna-Karin Eskilsson Produktchef & Stina Dahlbeck Produktchef och Utbildningsansvarig

Illustration boka dig