REA komfortrullstolar; Sittande och inställningar, fix och trix

Events
/

Teams Live-event, Sverige

REA komfortrullstolar; Sittande och inställningar, fix och trix

Då vi sett stor efterfrågan på utbildning gällande inställningar och tillbehör för våra komfortrullstolar; REA Azalea och REA Dahlia så är det nu dags!
Azalea Assist utbildning Invacare

REA komfortrullstolar; Sittande och inställningar, fix och trix

Sedan många år har Invacare REA Azalea (och REA Dahlia) komfortrullstolar varit några av de mest omtyckta och använda rullstolarna i Sverige. För att optimera en rullstol utifrån brukarens behov så krävs viss grundkunskap i vilka inställningar som går att göra och kännedom om tillbehören som ger stöd och komfort, samtidigt som rullstolen kan stimulera till aktivitet. Under dagens pass kommer Johanna Koch & Rasmus Wallgren Leg fysioterapeut och produktspecialist, att fokusera på följande: 

Genomgång av Rea Azalea-rullstolarnas egenskaper och grundinställningar.

Fokus på nyttjandet av ryggstödets funktioner efter kroppsform och funktion för att tillgodose behovet av stöd och komfort. Men också för att optimera sittandet och därmed ge förutsättningar till aktivitet.
(I mångt och mycket lika som på en Dahlia).

Tillfälle för öppen frågestund med diskussion kring case-baserade scenarion, så som;

  • Sittandet och med möjliga lösningsförslag utifrån inställningar och tillbehör.
  • Hur optimera och tillgodose behovet av stöd? Vilket behov av stöd kan vara att föredra i viss situation? Kort / lång person.
  • Hur brukarens funktioner tillvaratas och vilka inställningar och tillbehör som kan främja aktivitet, inställningar för person som medverkar i förflyttning/rullar sig fram. 

Fix och trix helt enkelt

Målgrupp: Tillfället riktar sig till förskrivande leg. arbetsterapeuter och fysioterapeuter

Datum: 28/11

Tid: 8.30-9.30 + 30 frågestund för den som vill

Var: Utbildningen sker digitalt via Teams

Varmt välkommen!