Mini-mässa i Skåne med Invacare

Events

Helsingborg, Sverige

Mini-mässa i Skåne med Invacare

Illustration höst

Mini-mässa i Skåne med Invacare

I höst planerar Invacare att hålla en mässa i Skåne tillsammans med företagen Abilia & Togemo.
Tema – Demens i sent skede och riktar sig till personal som dagligen möter denna brukargrupp. Vi kommer att ta fram fallbeskrivningar att diskutera kring som berör problematiken kring säng, hygienstol, rullstol, positionering och kognition.

20 okt Sodexo i Eslöv
26 okt Hjälpmedel Östra Skåne i Kristianstad 
28 okt HMC Malmö, Regnvattengatan
9 nov Medelpunkten i Helsingborg

Anmälan sker hos respektive hjälpmedelscentral. (Se mer info på hjälpmedelcentralens hemsida hur du anmäler dig)

Vi ses i höst!