e-motion M25

Extrakraft till rullstolen

En manuell rullstol gör det möjligt att ta sig fram och främjar aktivitet. För de flesta rullstolsanvändare är det emellertid ofta omöjligt att få tillgång till alla områden i vardagen – även med tillräcklig fysisk styrka. 

Sluttningar, trottoarkanter, trösklar utgör ofta oöverstigliga hinder. Alber e-motion M25 hjälper till att upprätthålla och till och med utöka möjligheterna till en aktiv livsstil och ger samtidigt en rad olika terapeutiska fördelar.


Orderguide (1)

Servicemanual (1)

Test & certifikat (2)