Change your language:
Vicair Adjuster O2 sittdyna

Indelad i 5 sektioner för individuella lösningar och för brukare med nedsatt kroppsfunktion Bra justeringsmöjligheter vid kom- plexa postitioneringsbehov och optimal tryckavlastning. Dynan är uppbyggd i ett luftgenomsläppligt material och hela dynan går att tvätta i maskin 60º.

Vicair Adjuster O2 cushion
Vicair Adjuster O2 cushion
Vicair Adjuster O2 cushion
Vicair Adjuster O2 cushion
Vicair Adjuster O2 cushion
Vicair Adjuster O2 cushion
Vicair Adjuster O2 cushion
Vicair Adjuster O2 cushion
Vicair Adjuster O2 cushion
Vicair Adjuster O2 cushion
Vicair Adjuster O2 cushion
Vicair Adjuster O2 cushion
Vicair Adjuster O2 cushion
Vicair Adjuster O2 cushion
Vicair Adjuster O2 cushion
Vicair Adjuster O2 cushion
Vicair Adjuster O2 cushion
Vicair Adjuster O2 cushion
Vicair Adjuster O2 cushion
Vicair Adjuster O2 cushion
Vicair Adjuster O2 cushion