Invacademy

INVACADEMY

Kuschall Invacademy

Kunskap är en av våra produkter

Invacademy är Invacares utbildningsavdelning som erbjuder ett spännande och innehållsrikt utbud av utbildningar i hela Sverige. Utbildningarnas innehåll är varierande och vi hoppas att du kommer att hitta något som passar dig eller dina kollegor.

Kurserna innehåller både teori och praktik. Erfarenheten säger oss att inlärning sker bäst när man får använda sig av alla sina sinnen. Vi hoppas samtidigt att kurserna kan styrka dialogen mellan olika yrkeskategorier så att vi kan lära av varandra och bli ännu bättre!

Läs mer om våra utbildningar

Välkomna till Invacademy!


Stina Dahlbeck
Utbildningschef
Telefon: 08-5223 7045