ViaPlus V12

Utgången produkt

Rea Azalea erbjuder brukaren ökad komfort, men det kan ibland vara ansträngande för vårdaren att skjuta på. Drivaggregatet till Rea Azalea, Alber viaplus, ger vårdaren den hjälp som behövs för att skjuta på denna typ av rullstol. Den automatiska bromsfunktionen gör det dessutom lättare och säkrare att ta sig ner för sluttningar och ramper.