SoftAIR

Dynamiska växeltrycksmadrasser

Invacare SoftAIR madrasser ger effektiv och komfortabel avlastning till brukare med hög och extra hög risk för att utveckla trycksår. SoftAIR madrasserna understödjer behandling av trycksår till och med kategori 4.