Soft Tilt

Soft Tilt är ett innovativt tillbehör till sängarna SB755 och NordBed Optimo/Ultra. Soft Tilt bidrar till att förebygga trycksår genom att automatiskt ändra brukarens läge i sängen samtidigt som arbetet för personalen underlättas i samband med förflyttningar i det dagliga omvårdnadsarbetet.

Soft Tilt kan programmeras för att under natten automatiskt, med förbestämda tidsintervall och vinklar ändra brukarens läge. Användning minskar tryck och förebygger utvecklingen av trycksår. Vid automatisk användning kommer vingarna aldrig att höjas mer än 40°, detta för att garantera optimal säkerhet och komfort medan brukaren sover.

Soft Tilt kan hanteras manuellt av en person vilket gör den idealisk för användning i vårdsituationer med begränsade resurser. Den lätthanterade manöverdosan tillåter vårdaren att höja vingarna upp till 80°, vilket underlättar omvårdnad och applicering av glidlakan. När Soft Tilt används tillsammans med sängens övriga funktioner hjälper den vårdaren att med minsta ansträngning, på ett säkert sätt förflytta brukaren från liggande i säng till sittande på sängkant och stående.

Tack vare de tysta, smidiga och automatiska rörelserna hos Soft Tilt, möjliggörs en lugnare och mer ostörd sömn. Dessutom förbättras vårdarens arbetsmiljö och risken för arbetsskador i samband med förflyttning och omvårdnad kan minskas.