Rutin vid händelse och tillbud

CE-märkta produkter

Om du behöver göra en anmälan om en händelse eller ett tillbud gällande någon CE-märkt, medicinteknisk produkt, från Invacare ska en anmälan skickas med e-post till: tillbud@invacare.com

Det går även att skicka en anmälan via vanlig post till:
Invacare AB
Melanie Howarth Risberg
After Sales Coordinator
P.O. Box 66, SE-163 91 Spånga, Sweden

After Sales Coordinator, Melanie Risberg
Önskar du en personlig kontakt via telefon gällande din anmälan, vänligen ring Melanie på:
Office: +46 8 761 70 90
Direct/Mobile: +46 702 16 66 18

ATT TÄNKA PÅ!
För att kunna göra en bra och rättvis utredning av händelse och tillbud behöver Invacare så mycket information som möjligt om produkten samt användning av denna. Om möjligt ska följande uppgifter inkluderas i din anmälan, tillsammans med annan kompletterande information:
  • Beskriv gärna förhållandena som var rådande vid incidenten (kyla, halka, snö, ojämn mark).
  • Skicka foto, även om produkten ska returneras. Vi behöver foto på serieetikett så att datum och serienummer syns, på hela produkten samt på den defekta delen.
  • Brukarinformation som kan vara relevant, medicisnsk nedsättning, ålder samt vikt och längd
  • Serienummer, artikelnummer  (OBS Individnummer ej tillräckligt), tillverkningsdatum
  • Är produkten använd av flera brukare? Bifogar information om hur många och när senaste brukaren fick produkten.
  • Bifogar servicehistorik, vad som har gjorts, rekonditionering, byte av komponeneter med mera
  • Bifogar information om tillbehör använda vid tillbudet. T.ex Madrass storlek, typ av madrass, dynor med mera
  • Bifogar Information om anpassningar av produkten som är gjorda
  • Händelseförlopp innan tillbudet, om möjligt. Har brukaren känt något innan, kört emot något med mera
Bra länkar för dig som ska anmäla en skada:
https://lakemedelsverket.se/upload/om-lakemedelsverket/blanketter/PDF/An...
https://lakemedelsverket.se/malgrupp/Halso---sjukvard/Medicintekniska-pr...
https://lakemedelsverket.se/upload/halso-och-sjukvard/medicinteknik/Hjal...
https://www.ivo.se/anmala-och-rapportera/anmala-och-rapportera-som-yrkes...