Eldrivna rullstolar för inomhusbruk

Invacare erbjuder ett fulltaligt sortiment av elektriska rullstolar. Dessa erbjuder en stor mängd av egenskaper för att täcka de behov som kan finnas. Ett stort utbud av tillbehör bl. a i form av manöverboxar och alternativa styrsätt, standardsittdynor, såväl som tryckavlastande och positionerande, ett flertal benstöd och armstöd. Ett urval av ryggar och ryggsystem som är konfigurerbara med de elektriska rullstolarna finns också i vårt grundsortiment för att täcka de funktionella behoven. Ett annat exempel är iPortal som möjliggör att en omgivningskontroll kan regleras från elrullstolen via din smartphone. Allt detta ombesörjs av säljare och tekniker med specialistkompetens inom området.