Platinum9

Reducera kostnaderna med Invacare högflödeskoncentrator

Invacare har kompletterat sitt oxygensortiment med Platinum 9, en HomeFill® II-kompatibel högflödeskoncentrator. Platinum 9 är pålitlig och säker för patienter som har behov av oxygenbehandling. Oxygenkoncentrationen är optimerad med obegränsad tillgång till syrgas samtidigt som underhållskostnaderna minskar drastiskt. Patienten kan känna sig trygg tack vare det integrerade alarmsystemet. Platinum 9 är enkel att använda, detta i kombination med hög säkerhet gör att den är mycket uppskattad av patienterna.


Broschyr (1)

Bruksanvisning (1)

Servicemanual (1)