Invacare Homefill2 fyll på syrgastub hemma oxygenflaska påfyllning använd syrgas hemma

Frihet att andas närhelst du villHomeFill II systemet från Invacare gör det praktiskt möjligt för användaren att själv fylla på sin bärbara syrgasbehållare. Den lätta cylindern gör det möjligt att själv kontinuerligt fylla på sin behållare och på så sätt få obegränsad tillgång till bärbar syrgas vilket innebär full rörelsefrihet och ett aktivare liv.