Octave

Sätter nya gränser

Invacare Octave är en toppmodern säng för brukarvikter upp till 350 kg, med lösningar som hjälper och ger stöd för tunga brukare i det dagliga livet. Sängen har en hög liggkomfort tack vare den 4-delade specialdimensionerade sängbottnen. För vårdaren innebär de, utan verktyg avtagbara gavlarna, och den ramlösa sängbottnen, utmärkta arbetsförhållanden runt sängen, samtidigt som det underlättar vid förflyttning av användaren. Octave är testad och godkänd enligt sängstandarden IEC 60601-2-52.


Broschyr (3)

Bruksanvisning (2)

Servicemanual (1)

Test & certifikat (1)