Soft Tilt 2.0 är här – en uppdaterad version av vår tidigare Soft Tilt

Soft Tilt bidrar till att förebygga trycksår genom att automatiskt ändra brukarens läge i sängen samtidigt som arbetet för personalen underlättas i samband med förflyttningar i det dagliga omvårdnadsarbetet.

Soft Tilt kan programmeras för att under natten automatiskt, med förbestämda tidsintervall och vinklar ändra brukarens läge. Användning minskar tryck och förebygger utvecklingen av trycksår. Vid automatisk användning kommer vingarna aldrig att höjas mer än 40°, detta för att garantera optimal säkerhet och komfort medan brukaren sover.

Soft Tilt kan hanteras manuellt av en person vilket gör den idealisk för användning i vårdsituationer med begränsade resurser. Den lätthanterade manöverdosan tillåter vårdaren att höja vingarna upp till 80°, vilket underlättar omvårdnad och applicering av glidlakan. När Soft Tilt används tillsammans med sängens övriga funktioner hjälper den vårdaren att med minsta ansträngning, på ett säkert sätt förflytta brukaren från liggande i säng till sittande på sängkant och stående.

Tack vare de tysta, smidiga och automatiska rörelserna hos Soft Tilt, möjliggörs en lugnare och mer ostörd sömn. Dessutom förbättras vårdarens arbetsmiljö och risken för arbetsskador i samband med förflyttning och omvårdnad kan minskas.

Nytt med Soft Tilt 2.0 är bland annat att den finns i flera versioner, en som passar till SB755 och en till NordBed Ultra/Optimo

Övriga nyheter:
 • Bredare vingar för ökad komfort
 • De nedre vingarna är borttagna
 • Nytt fodral, med skumgummi i fotdelen för att jämna ut nivåskillnaden med tanke på avsaknad av nedre vingar
 • Inget behov av klämskydd längre p.g.a ny design
 • Automatiskt läge: 0-40 (tidigare max 30) grader
 • Manuellt läge: 0-80 (tidigare max 60) grader
 • Tillägg av knappar som aktiverar båda vingarna samtidigt i samband med manuell hantering (den sekundära vingen stannar vid 5 grader)
 • Möjlighet att pausa det automatiska läget i samband med t.ex. omvårdnad, startar av sig själv efter 30 min inaktivitet
Info i kontrollboxens display:
 • Visar vilket program som är igång (AU, P1, P2)
 • Tid kvar till nästa vändning vid automatisk användning
 • Aktuellt gradantal vid manuell användning

De senaste nyheterna