Invacare MicroAir MA50 - den bästa kombinationen av komfort och teknologi

MicroAir MA50CE är en tekniskt innovativ och ­kliniskt ­effektiv toppmadrass med många ­funktioner, vilket innebär optimal komfort och enkel användning. MicroAir MA50CE ger en god tryckavlastning.

MA50

MicroAir MA50CE är en tryckavlastande ­toppmadrass med 4 alternerande cykler (5, 10, 15, 20 min) för att öka brukarens komfort. Det är möjligt att välja mellan dynamisk och statisk ­funktion, den sistnämnda endast för en begränsad tid. Madrassen är ­avsedd för brukare i medel och hög risk att utveckla ­trycksår.

Hygienöverdraget är fritt från bromin och halogena ämnen vilket minskar den negativa ­påverkan på miljön. Den nya teknologin medför att materialet har en längre ­hållbarhet med hänsyn till rengöring.

Läs mer om MA50

De senaste nyheterna